Некад и сад | О Бранку Ћопићу | Ученици | Запослени | Родитељи | Кодекс понашања
osnovna skola branko copic naslov
Календар| Звоно| Распоред-Учитељи| Распоред-Наставници| Распоред-изборни| Распоред писмених провера | Отворена врата| Библиотека| Прод. боравак

posao zaposleni

Запослени

 

Кадровску структуру Школе чине професионално и стручно оспособљени наставници и стручни сарадници. Наставници и учитељи су стални тим коjи остваруjе редовне програмске садржаjе. Све облике наставе у основноj школи реализуjе стручан и мотивисан наставни кадар, коjи посебну пажњу поклања стручном усавршавању. Кроз методичке семинаре коjе организуjу стручна друштва и научне и културне институциjе у земљи и иностранству, реализуjе се програм стручног усавршавања запослених.
За организациjу и развоj наставног процеса, програме унапређивања образовно-васпитног рада у школи и евалуациjу свих облика рада са ученицима задужени су директор, помоћник директора, школски одбор и стручна већа. Активности везане за планирање, организовање и праћење васпитног рада у школи, психолошко-инструктивни рад и саветодавни рад са ученицима и родитељима су поверене школском психологу и педагогу.
Подршку у организациjи образовно-васпитног рада у школи пружа правна служба коjа доноси интерне прописе (Правилник, Статут школе, Одлуке) и стара се, како о њиховом спровођењу, тако и о примени општих законских прописа коjи регулишу област образовања.
Постоjање и рад организоване техничке службе омогућава несметано одвиjање наставног процеса и добре услове за рад.


УПРАВА ШКОЛЕ
Директор школе – Снежана Китановић
Помоћникдиректора – Љиљана Манасијевић

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Педагог – Марија Репац
Психолог – Биљана Андрић
Библиотекари – Марија Савић - Александар Матић
Дефектолог – Дамњан Тадић

ПРАВНА СЛУЖБА
Секретар школе – МаријаЂоковић
Административни радник – Бранка Хлатки

РАЧУНОВОДСТВО
Рачунополагач – Наташа Пејатовић
Благајник – Марија Николић

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Домари (2)  
Сервирка
Спремачице (13)

 

Одељењске старешине
школска 2016/2017. година

Црвена смена

    Плава смена

I1 Олгица Ђурић Некић
I2 Даница Ивановић
I3 Маријана Тодоровић
I4 Марија Ковачевић

I5 Драгана Мирковић
I6 Милица Попов
I7 Маја Самарџић

Руководилац: Маја Самарџић

II1 Ивана Трифуновић
II2 Весна Савић Кљајић
II3
Саша Илић

II4 Данка Танасијевић
II5 Марија Арсенијевић
II6 Ирена Митић
II7 Драгослава Срнић

Руководилац: Драгослава Срнић

III1 Тања Томић(Татијана Васовић Новосел)
III2 Катарина Тодић
III3 Aнђела Петровић

III4 Данијела Спасић
III5 Данијела Пантић
III6 Миодраг Тадић
III7
Марта Павловић

Руководилац: Данијела Спасић

IV1 Зорица Ђурић Божовић
IV2 Ленка Јокић
IV3 Драгана Николић
IV4 Александра Лукић

IV5 Данијела Ристић
IV6 Светлана Антић
IV7 Милена Зеба

Руководилац: Ленка Јокић

V1 Јована Јовановић
V2 Горан Гутеша
V3 Јелена Димитријевић

V4 Ивана Кузманов
V5 Весна Тешић
V6 Марија Манојловић

Руководилац: Ружица Вићентијевић

VI1 Маријана Милојевић
VI2 Горан Гутеша
VI3 Ружица Вићентијевић

VI4 Владо Ступин
VI5 Круна Дедајић
VI6 Нађа Миладиновић Влајчић
VI7 Милкица Јевремовић


Руководилац: Маријана Милојевић

VII1 Милица Бијелић
VII2 Светлана Перић – Петровић
VII3 Драгана Шакић

VII4 Јована Лазовић
VII5 Јелена Вељковић
VII6 Слађана Косачевић

Руководилац: Јована Лазовић

VIII1 Александар Бошковић
VIII2 Мара Ивковић
VIII3 Марко Станојевић
VIII4 Наташа Спасојевић

VIII5 Југослав Секулић
VIII6 Марија Брауновић
VIII7 Наташа Лекић - Марковић

Руководилац: Марија Брауновић

 

 

 

НАСТАВНИЦИ-ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Р.бр.

Предмет

Име и презиме

Предаје у одељењима

Раз.стар.

1

Српски језик

Драгица Лазовић

61,2,3         81,3

2

Српски језик

Јована Јовановић

51,3     72,3  

51

3

Српски језик

Милица Бијелић

52    71      82,4

71

4

Српски језик

Јелена Вељковић

54   64,5   75

75

5

Српски језик

Милкица Јевремовић

55,6     66,7

67

6

Српски језик

Наташа Лекић Марковић

74,6    85,6,7

87

7

Енглески језик

Верица Јоксимовић

21,2,.3    53   61,2,3   81,4

 

8

Енглески језик

Марија Брауновић

64,5,6,7    85,6    

86

9

Енглески језик

Јелена Гавриловски

11,2,3      41,2,3,4

10

Енглески језик

Марија Чедић

71,2,3,4,5,6     82,3,7

11

Енглески језик

Ивана Кузманов

15,6,7    24,5,6,7      54,5,6

54

12

Енглески језик

Оксана Милосављевић

14     31,2,3,4,5,6,7      51,2

 

13

Немачки језик

Мара Ивковић

51,3     61,2,3    71,3     82,4

82

14

Немачки језик

Светлана Перић – Петровић

52,4,6    72,5      81,3,5,6

72

15

Немачки језик

Драгана Наумовић

55    64,5,6,7     74,6      87

16

Математика

Драшко Стојановић

51,2     71,2        84

 

17

Математика

Маријана Милојевић

61,2    73    82,3

61

18

Математика

Јелена Димитријевић

53   63      81

 

19

Математика

Слађана Косачевић

54,5    75,6      86

76

20

Математика

Нађа Миладиновић Влајчић

64,6     85,7

66

21

Математика

Јована Лазовић

56       65,7    74

74

22

Биологија

Драгана Ивковић

52     61,2    71,2,3    81,2,3,4

52

23

Биологија

Круна Дедајић

64,5,6,7    74,5,6     85,6,7

65

24

Биологија

Драгана Протић – Малис

51,3,4,5,6

25

Биологија

Марина Кољанин

63

26

Физика

Адриан Варга

61,2,3      71,2,3      81,2,3,4

62

27

Физика

Југослав Секулић

64,5,6,7      74,5,6       85,6,7

 85

28

Хемија

Весна Михајловић Маринковић

71,2,3,4        81,2,3,4,6,7

29

Хемија

Љиљана Костић

75,6       85

30

Историја

Весна Тешић

51,2,3,5,6          61,2,3,4,5,6,7      

31

Историја

Борис Наумовић

71,3,4,5,6        82,4,5,6,7

32

Историја

Александар Бошковић

72       81,3

81

33

Географија

Ђорђе Медић

66,7      74,5,6     81,2,5,6,7

 

34

Географија

Марко Станојевић

51,2,3,4      61,2,3    71,2,3       83,4

83

35

Географија

Марија Манојловић

55,6      64,5

56

36

ТиО

Драгана Шакић

61,2,3    71,2,3    81,2,3,4

73

37

ТиО

Наташа Спасојевић

52,     61,3    71,2,3     81,2,3,4

84

38

ТиО

Зоран Радојевић

51,2,3,4      62      74,5,6     85,6

 

39

ТиО

Гојко Станчић

54,5,6    64,5,6,7    74,5   87

 

40

ТиО

Владимир Ступин

55,6      64,5,6,7     76     85,6,7

64

41

ТиО

Александар Матић

51,3     

42

Ликовна култура

Наташа Ивановић

53,4,5,6     64,5,6,7     73,4,5,6     84,5,6,7

43

Ликовна култура

Драгана Ристић

51,2         61,2,3    72        82,3

44

Ликовна култура

Драгана Малушић

71    81

45

Музичка култура

Љубица Милићевић

51,2,3,5,6         61,2,3       71,2,3         81,2,3,4

46

Музичка култура

Јелена Андрејевић - Лапчевић

54        66,7       74,5,6        87

47

Музичка култура

Маја Николовски Михајловић

64,5     85,6

48

Физичко васпитање

Ружица Вићентијевић

51,2      61,2,3     71,2,3     82,3,4

63

49

Физичко васпитање

Горан Гутеша

51,2,3    61,2      71,2      81,2,3

53

50

Физичко васпитање

Маја Муњес

55,6       64,7    74,5       86,7

51

Физичко васпитање

Марко Дакић

54      65,6      76      85,6

52

Изабрани спорт

Ружица Вићентијевић

51,2        61,2,3      71,2,3        84

 

53

Изабрани спорт

Горан Гутеша

51,2,3,5,6     61,2    71,2     81,2,3

 

54

Изабрани спорт

Маја Муњес

54    64,7    74,5     87

55

Изабрани спорт

Марко Дакић

65,6      76     85,6

56

Грађанско васпитање

Радосава Поповић

54,5,6           61,2,3,5     75,6        85,6,7

 

57

Грађанско васпитање

Драгана Наумовић

74,6        87

 

58

Грађанско васпитање

Александар Бошковић

51,2,3      61     71,2,3        82,3,4

 

59

Верска настава

Изабел Тодоровић

24,5,6,7    52,4,5,6         61,2,6,7   71,2,3,5,6     81,2,3,4,6,7

 

60

Верска настава

Челита Лилијана Симић

11,2,3,4,5,6,7     21,2,3   31,2,3,4,5,6,7  41,2,3,4,5,6,7   51,3  63,4,5     72,4   85

 

61

Информатика и рачунарство

Игор Лекић

51,2,3,4,5,6, 62,3,6,7     81,2,3,4,5,6,7

 

62

Информатика и рачунарство Јелена Димитријевић

61,4,5  

 

63

Информатика и рачунарство

Александар Матић

51,3,6  71,2,3,4,5,6 

 

64

Цртање сликање и          вајање

Драгана Малушић

51,2,3,4,5,6        61,2,3,4,5,6,7      71,2,3,4,5,6  81,2,4,6,7

 

65

Хор и оркестар

Маја Пауновић 

71,2,3,6       81,2,3

 

66

Домаћинство

Ведрана Дедајић

71,3,4,5,6  82,3,4,5,6,7

 

67

Боравак

Весна Добросављевић  

 

 

68

Боравак

Дубравка Чича 

 

 

69

Боравак

Марија Јотић

 

 

70

Боравак

Милица Антић