Некад и сад | О Бранку Ћопићу | Ученици | Запослени | Родитељи | Кодекс понашања
osnovna skola branko copic naslovna
Календар| Звоно| Распоред-Учитељи| Распоред-Наставници| Распоред-изборни| Распоред писмених провера | Отворена врата| Библиотека| Прод. боравак

uceniciucenje

Ученици

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА


На дан 01.09.2016. године у Школи је формирано 54 одељења (28 разредне и 26 одељења предметне наставе) и 4 групе ученика првог и другог разреда у продуженом боравку са  укупно 1456 ученика и то 759 у разредној настави и 697 у предметној настави). Просек ученика по одељењу је 26,96

Табела бројног стања ученика:

Разред

Број ученика

Дечака

Девојчица

I1

27

13

14

I2

27

13

14

I3

28

13

15

I4

28

13

15

I5

27

13

14

I6

27

13

14

I7

28

14

14

Укупно I

192

92

100

II1

26

15

11

II2

26

14

12

II3

24

13

11

II4

26

15

11

II5

25

14

11

II6

26

14

12

II7

25

14

11

Укупно II

178

99

79

III1

29

15

14

III2

28

13

15

III3

28

14

14

III4

28

15

13

III5

27

13

14

III6

28

15

13

III7

27

14

13

Укупно III

195

99

96

IV1

26

13

13

IV2

28

15

13

IV3

28

13

15

IV4

28

15

13

IV5

28

14

14

IV6

28

13

15

IV7

28

13

15

Укупно IV

194

96

98

Укупно од I – IV

759

386

373

V1

29

14

15

V2

30

16

14

 

 

 

 

V3

30

14

16

V4

30

15

15

V5

29

15

14

V6

30

15

15

Укупно V

193

104

79

VI1

24

16

8

VI2

27

13

14

VI3

27

15

12

VI4

28

16

12

VI5

26

13

13

VI6

27

13

14

VI7

28

15

13

Укупно VI

159

86

73

VII1

29

12

17

VII2

25

12

13

VII3

28

17

11

VII4

27

15

12

VII5

27

14

13

VII6

27

12

15

Укупно VII

163

82

81

VIII1

26

14

12

VIII2

26

13

13

VIII3

27

13

14

VIII4

26

12

14

VIII5

25

13

12

VIII6

25

14

11

VIII7

27

14

13

Укупно VIII

182

93

89

Укупно од V - VIII

697

365

322

Укупно у школи

1456

751

695

Број уписаних ученика у први разред за ову школску годину је 192 и испуњава услов за формирање 7 одељења.                                                     
У продуженом боравку, за школску 2016/2017. годину, ће бити формиране четири хетерогене групе првог и другог разреда.

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ       

     У школској 2015/2016. години наставу је похађало 1448 ученика. У разредној настави је било 27 одељења, oдносно 741 ученик, док је предметну наставу похађало 707 ученика распоређених у 26 одељења. На крају школске године (31.08.2016. године), ученици наше Школе су постигли следећи успех: 819 ученика има одличан успех или 64,4%. Са свим петицама је 390 ученикa. Врло добрих је 345 или 27,1%, добрих је 106 тј. 8,3%. Један ученик другог разреда је преведен, са једном недовољном оценом из математике. Један ученик понавља седми разред.
    Ученици првог разреда (њих 176), су описно оцењени.
    Број носилаца Дипломе „Вук Караџић” је 20. Средња оцена ученика школе је 4,42.
    Завршни испит за ученике осмог разреда ове школске године је организован у оквиру три дана (српски језик, математика и комбиновани тест) и протекао у најбољем реду, а при упису у средње школе, ученици наше школе су постигли успех, остваривши исти на првој жељи 45,57%.
    Посебно је потребно истаћи резултате са такмичења, где је Основна школа „Бранко Ћопић” била међу најбољим на Општини. Таква постигнућа на такмичењима су одраз великог рада наших ученика, али и напорног и упорног рада наставника Школе. На општинским такмичењима учествовало је 365 ученика. Постигнућа ученика на градском и републичком такмичењу приказани су у табели.

 

 

Ученик генерације
Магдалина Јелић 82

Ученик године
Елена Влајковић 83

Спортиста генерације

Спортиста године

 

Ученици носиоци дипломе „Вук Стефановић - Караџић”
школска 2015/2016. година

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

Разред

Број
ученика

Одличан

Врло
добар

Добар

Довољан

Понавља

Преводи се

Први

176

/

/

/

/

/

0

Други

192

154

35

2

0

0

1

Трећи

191

163

25

3

0

0

0

Четврти

182

151

27

4

0

0

0

Пети

191

112

64

15

0

0

0

Шести

159

94

46

19

1

0

0

Седми

182

70

68

43

0

1

0

Осми

175

75

80

20

 

0

0

Свега

1448

819

345

106

1

1

1