Некад и сад | О Бранку Ћопићу | Ученици | Запослени | Родитељи | Кодекс понашања
osnovnaskola branko copic naslovna
Календар| Звоно| Распоред-Учитељи| Распоред-Наставници| Распоред-изборни| Распоред писмених провера | Отворена врата| Библиотека| Прод. боравак

uceniknastava

Организација наставе

Настава у Основној школи "Бранко Ћопић" се реализује на српском језику.

Први страни језик је енглески (од 1. до 8. разреда).

Други страни језик (обавезни изборни) је немачки (од 5. до 8. разреда).

Организација рада у Основној школи „Бранко Ћопић” у потпуности прати реформу образовања и ослања се највећим делом на Школске програме за први, други, трећи, четврти, пети, шести, седми и осми разред, који чине чине полазну основу система образовања и васпитања. Школске програме Основне школе „Бранко Ћопић” израдили су Одељењска већа, Педагошки колегијум и Стручни активи за израду школских програма.

Настава и други облици образовно- васпитног рада у Основној школи „Бранко Ћопић” остварују се у току два полугодишта. Образовно- васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, оствариваће се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана. Образовно- васпитни рад за ученике осмог разреда оствариваће се у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана. У оквиру 36 петодневних наставних недеља школа ће извршити корекцију календара која ће омогућити да сваки дан у седмици буде заступљен 36 пута. У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом. У школи се празнује радно Свети Сава – дан духовности, Дан победе, Видовдан – спомен на Косовскубитку. 8. новембар обележава се као Дан просветних радника.

Ученици и запослени у Школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1. Православци – на први дан крсне славе;
2. Католици и припадници других хришћанских верских заједница – на први дан Божића и у дане Ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса, према њиховом календару;
3. Припадници исламске заједнице – на први дан Рамазанског бајрама и први дан Курбанског бајрама;
4. Припадници јеврејске заједнице – на први дан Јом Кипура.

Уколико се екскурзије буду реализовале у време наставних дана, исти ће бити надокнађени.

Настава се обавља у две смене од 8:00 до 13:10 и од 14:00 до 19:10.

У горњем десном углу можете погледати распореде у PDF формату.