osnovna skola branko copic naslovna
Некад и сад | О Бранку Ћопићу | Ученици | Запослени | Родитељи | Кодекс понашања
Календар| Звоно| Распоред-Учитељи| Распоред-Наставници| Распоред-изборни| Распоред писмених провера | Отворена врата| Библиотека| Прод. боравак

skola branko copicskolsko zvono

О школи

Седиште Основне школе „Бранко Ћопић” је у Београду, Општина Раковица, улица Видиковачки венац број 73. Зграда Школе располаже са укупно 5.504,83 m2 корисног простора и то: 29 наставних учионица, 19 наставничких припремних кабинета, 4 канцеларије, 1 зборницом, 1 библиотеком, 2 радионице за ТО, 1 медијатеком, 19 санитарних чворова, 2 купатила, 1 фискултурном салом, 2 посебне просторије (архива и разглас), 1 амбулантом, 2 магацина, 2 свлачионице, 1 подстаницом и склоништем.
Школа поседује кабинет за информатику и рачунарство. Кабинет је опремљен са 13 Core 2 Duo рачунара умрежених у LAN мрежу који имају приступ кабловском интернету. Априла 2011. године, Школа је добила Дигиталну учионицу, донацију Министарства за телекомуникације. Осталу опрему чине 24 БИМ-пројектора, 56 рачунара, распоређених по 1 по учионицама млађих разреда, кабинетима за предметну наставу и кабинетима за информатику и техничко и информатичко образовање, са приступом интернету. У управном делу налази се: 1 рачунар AMD CuadQore у секретаријату са ласерским штампачем, 2 рачунара AMD CuadQore у рачуноводству са ласерским штампачимa, 1 рачунар AMD CuadQore у канцеларији помоћника директора са ласерским штампачем у боји и скенером, 1 рачунар AMD CuadQore у канцеларији директора школе са ласерским штампачем, 1 рачунар у наставничкој зборници, 1 рачунар у библиотеци, 2 фотокопир апарата са уграђеним модулом за мрежно штампање за потребе фотокопирања и штампања за наставнике, 16 телевизора са кабловском телевизијом, 7 DVD плејера, 8 графоскопа, 16 музичких мини линија са касетофоном и CD плејером, комплет алата за техничко образовање ученика и друга аудио-визуелна средства. Увођењем кабловског интернета и телевизије, корисне информације које су доступне преко ових сервиса стављене су на располагање наставницима и ученицима, што је значајно побољшало квалитет наставног процеса.
У периоду од 2012. до 2015. године, замењено је 47 дотрајалих врата на учионицама, трпезарији, свечаној сали новим. У истом периоду, 4 учионице млађих разреда поновљене су школским намештајем комплетно и набављено је 29 нових плакара за одлагање педагошке документације.

 

teren branko copic

 

Физичка активност и здравље ученика су услов сваког другог здравља, напретка и учења. У том смислу 2007. године направљен је значајан искорак у добром смеру, изградњом спортских терена у школском дворишту. То је омогућило квалитетнију наставу физичког васпитања и изборног предмета изабрани спорт. Такође, добијањем рефлекторског осветљења спортских терена у школском дворишту иза школе, 2010. године, захваљујући Секретаријату за стамбено - комуналне послове – Управи за енергетику, ученици сада могу да се баве спортом и у вечерњим часовима. Током 2012. године, појачано је осветљење, на платоу, испред главног улаза, такође захваљујући Управи за енергетику. Лета 2015. године, на захтев Школе, уведено је осветљење на пешачкој стази између мултифункционалног терена и дворишта црквене порте.
Школа је располагала једним Мини-пич тереном за мали фудбал, донацијом УЕФ- е, који се налазио у лошем стању. Крајем школске 2010/11. и почетком 2011/12. године, општинска управа је омогућила донацију за реконструкцију дотрајалог Мини- пич терена у мултифункционални терен. Школске 2010/11. године, школа је опремљена са спољашње стране видео надзором (16 камера), што представља донацију Општине Раковица. Лета 2014. године, 9 камера је уништено од стране малолетних починиоца. Суђење по том питању, је у току.
Током школске 2014/15. године, Општина је издвојила средства за текуће одржавање мултифункционалног терена. Лета 2016. године, Општина Раковица је омогућила да се санира плато испред главног улаза у школу.
У пролеће, 2011. године, уређено је зеленило у школском дворишту, уз помоћ Градског зеленила Београд, када је уклоњено 8 сувих и орезано преко 250 стабала дрвећа. Током лета 2013. године, поново је извршено орезивање стабала у школском дворишту, а преко 40 осушених стабала је морало бити уклоњено. Такође, због процеса сушења, током пролећа 2014. године, уклоњено је још 35 стабала.  
2009. године, Градски секретаријат за образовање опремио библиотеку новим намештајем, а да је 2009/10. школске године, Школа добила модерну телефонску централу.
Град Београд је лета 2012. године, донирао свим Школама и ђацима ормариће за уџбенике, који се на крају 2014/15. године налазе у веома лошем стању. Слаба конструкција и отвори на вратима ормарића, данас представљају велики проблем, нарочито када се говори о ормарићима намењеним за старије разреде. Врата су се од употребе  искривила, па њихове оштре ивице представљају ризик за безбедност ученика. Кроз њихове отворе, ученици су убацивали отпатке, који привлаче инсекте. По питању одржавања ормарића такође је постоји проблем, обзиром да су неприступачни за одржавање хигијене и да је за поправку или замену искривљених врата на њима потребно издвојити велики део новчаних средстава. О овом проблему било је речи на седницама свих нивоа, у претходном периоду. Лета школске 2015/ 16. године, ормарићи за старије разреде су из свих горе наведених разлога, отписани. 
Toком 2011. и 2012. године ученици првог, другог и трећег разреда и њихови наставници су добили лап- топ рачунаре, донацију Општине Раковица.
Током школске 2013/14. године, 4 учионице првог разреда опремљене су Бим пројекторима који су монтирани у свакој од њих, 50% захваљујући учешћу родитеља. БИМ пројекторима су опремљени и кабинет српског језика, ликовне културе, физике, информатике. Кабинет музичке културе опремљен је Орфовим инструментаријем (3 комплета), металофонима (4), а кабинет хемије прибором и судовима за хемију.
Током школске 2014/15. године новим рачунарима опремљене су све учионице млађих разреда као и кабинет музичке културе, кабинет историје, кабинет хемије, 2 кабинета српског језика 8 и 9, кабинет информатике, кабинет географије, кабинет енглеског језика, кабинет ликовне културе, кабинет физике, кабинет техничког и информатичког образовања, зборница и администрација. Бим пројекторе су добиле све учионице млађих разреда, кабинет техничког и информатичког образовања, кабинет историје, кабинет хемије, кабинет српског језика, кабинет географије, кабинет енглеског језика и библиотека.
Као и сваке школске године, планирано је и даље, одржавање унутрашњег простора тј. извођење радова на кречењу учионица, свих ходника, хола и осталих просторија у Школи. Почетком школске 2015/16. Године и ђаци прваци ће ући у 4 новоокречене учионице.
Значајан допринос родитеља, крајем другог полугодишта школске 2011/12. године, се односи и на учешће у финансирању увођења видео- надзора у Школи. Добар део учионица је претходних година, захваљујући донацијама родитеља климатизован.
Крајем другог полугодишта школске 2011/12. године, родитељи учествују у финансирању увођења видео - надзора у Школи, тј. школским ходницима. Добар део учионица је претходних година, захваљујући донацијама родитеља климатизован.
Током лета школске 2015/16. године, родитељи Божидар Парезановић, Дарко Милошевић и Ђоко Ангеловски донирали су за ученике летњу учионицу.
Лета 2014. године уведен је разглас у ходницима школе, из средстава од закупа и пуштен је систем у рад. Велики и мали одмор ученици проводе уз музику.

Током школске 2016/2017. године, планиран је наставак текућег одржавања и опремања Школе савременим наставним средствима и опремом, у складу са Школским развојним планом, а можда и неке велике инвестиције, које се односе на даљу санацију крова и олука, довршавање изградње трим стазе и уређење школског дворишта. У будућности је планирана и санација фискултурне и свечане сале, за шта су упућени захтеви Општини Раковица, Градској управи града Београда Министарству просвете науке и технолошког развоја, Сектору за инвестиције.